"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."
                                                                                                                                   Jan Paweł IIBiblioteka szkolana czynna jest w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 13.30
WTOREK 7.30 - 13.30
ŚRODA 7.30 - 14.30
CZWARTEK 7.30 - 13.30
PIĄTEK 7.30 - 13.30Nad porządkiem w naszej bibliotece czuwa pani mgr Krystyna Pietrzyk

Biblioteka ma bogaty zbiór książek, które chętnie czytamy.
Wyposażona jest również w kilka komputerów i dużą czytelnię.
A oto kilka zdjęć z naszej szkolnej biblioteki: