Nasi nauczyciele
"...Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu,
bo im więcej naród jest oświecony,
tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą"

Eliza Orzeszkowa

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Świątkowska

 

                       
Grono

pedagogiczne

 Lp.
Przedmiot
Nauczyciel
1.
J.polski
mgr Edyta Kierlik-Reszka
mgr Agnieszka Zięba
mgr Ewa Małecka
mgr Katarzyna Kulbat
mgr Ewelina Przybylska
2.
J.niemiecki
mgr Iwona Domańska-Nocoń
mgr Katarzyna Kulbat
3.
J.angielski
mgr Aneta Pstrucha
mgr Beata Gaik
mgr Edyta Kierlik - Reszka
4.
Historia
mgr Justyna Skibińska
mgr Aneta Górazda
5.
Wiedza o społeczeństwie
mgr Justyna Skibińska
mgr Aneta Górazda
6.
Matematyka
mgr Nina Iwan
mgr Dorota Hejduk
mgr Małgorzata Świątkowska
7.
Biologia
mgr Krystyna Szwed
8.
Geografia
mgr Anna Bęczkowska
9.
Fizyka
mgr Grzegorz Krystaszek
10.
Chemia
mgr Grzegorz Krystaszek mgr Krystyna Szwed
11.
Przyroda
mgr Anna Bęczkowska
mgr Elżbieta Klekotka
12.
Wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Polak-Grudzińska
mgr Ewa Kluczna
mgr Jan Świątkowski
Ewelina Przybylska
13.
Informatyka
mgr Jolanta Osińska-Korczak
14.
Technika

mgr Renata Kempa

mgr Krystyna Pietrzyk

15.
Plastyka
mgr Renata Kempa
16.
Muzyka
mgr Paweł Mielczarek
17.
Religia
mgr Iwona Tasarz

ks. mgr Maciej Modrzejewski
18.
Nauczanie Zintegrowane
mgr Romualda Kucharska
mgr Maria Nicpoń
mgr Danuta Zając
mgr Joanna Wiśniewska
mgr Ewa Kluczna
19.
Wychowanie dla bezpieczeństwa
mgr Aneta Górazda
20.
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Justyna Skibińska Katarzyna Kulbat
21.
Biblioteka
mgr Krystyna Pietrzyk
22.
Świetlica

mgr Iwona Deryngier

mgr Aleksandra Brożyna
23.
Psycholog
mgr Olga Majewska
24.
Pedagog
mgr Kamila Rzeszowska
mgr Aleksandra Brożyna
25.
Logopeda
mgr Alina Wiśniewska
26.
Zajęcia artystyczne
mgr Paweł Mielczarek
mgr Renata Kempa