OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

mgr Aneta Pstrucha
mgr Edyta Kierlik - Reszka
mgr Ewa Kluczna


               
Przewodniczący:
---------------


Zastępca:
----------------
-------------------


Skarbnicy:
--------------
---------------

Sekretarze:
--------------------
---------------

Fotografowie:
Natalia Bąkowicz
Weronika Grzesiak


Poczet sztandarowy: