OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

mgr Aneta Pstrucha
mgr Edyta Kierlik - Reszka
mgr Ewa Kluczna


               
Przewodniczący:
Jakub Wejman


Zastępca przewodniczącego oraz rzecznik praw ucznia:
Kacper Błaszczyk


Skarbnik:
Kinga Hejduk

Sekretarz:
Anna Krawczyk

Członkowie Zarządu:
Bartłmiej Komór
Nikola Zduńska

Fotografowie:
Natalia Bąkowicz
Weronika Grzesiak


Poczet sztandarowy: