OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

mgr Agnieszka Zięba
mgr Iwona Domańska - Nocoń
  ks. Maciej Modrzejewski


               
Przewodniczący:
Artur Koszur


Zastępca:
Filip Zimoń
Patryk Chałaczkiewicz


Skarbnicy:
Zuzanna Zięba
Weronika Rybak

Sekretarze:
Marta Strzelczyk
Karolina Broniś

Fotografowie:
Martyna Beśka
Michalina Kumor


Poczet sztandarowy: