Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Data

Dzień tygodnia

Treść

I SEMESTR

3.09.2018

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego

19.09.2018

środa

Spotkanie z rodzicami

2.11.2018

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27.11.2018

wtorek

Spotkanie z rodzicami

24.12.2018 – 1.01. 2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

do 23.01.2019

środa

Informowanie rodziców poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanych ocenach niedostatecznych

4.02.2019 godz.16.00

poniedziałek

Ostateczny termin ustalenia oceny śródrocznej

6.02.2019

środa

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

8.02.2019

piątek

Spotkanie z rodzicami

11.02-24.02. 2019

 

Ferie zimowe

II SEMESTR

10-12.04.

2019

środa, czwartek, piątek

Egzamin gimnazjalny

10-12.04.

2019

środa, czwartek, piątek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-VIII

15-17.04.

2019

poniedziałek,

wtorek,

środa

Egzamin ósmoklasisty 

15-17.04.

2019

poniedziałek,

wtorek,

środa

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-VII

i III gimnazjum

18.04-23.04. 2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna

2.05.2019

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7.05.2019

wtorek

Dzień patrona szkoły (Planowany termin nadania imienia szkole?)

14.05.2019

wtorek

Spotkanie z rodzicami

do 31.05.2019

piątek

Informowanie rodziców poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanych ocenach niedostatecznych

12.06.2019

godz.15.00

środa

Ostateczny termin ustalenia oceny rocznej

14.06.2019

piątek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

21.06.2019

piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych