Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

Data

Dzień tygodnia

Treść

I SEMESTR

4.09.2017

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego

19.09.2017

wtorek

Spotkanie z rodzicami

do 29.09.2017

piątek

Wybór tematów projektów przez uczniów gimnazjum

22.11.2017

środa

Spotkanie z rodzicami

22.12.2017 – 1.01. 2018

 

Zimowa przerwa świąteczna

do 10.01.2018

środa

Informowanie rodziców poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanych ocenach niedostatecznych

22.01.2018 godz.16.00

poniedziałek

Ostateczny termin ustalenia oceny śródrocznej

24.01.2018

środa

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

26.01.2018

piątek

Spotkanie z rodzicami

29.01-11.02. 2018

 

Ferie zimowe

II SEMESTR

29.03-3.04. 2018

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 20.04. 2018

środa, czwartek, piątek

Egzamin w trzeciej klasie gimnazjum

18 – 20.04. 2018

środa, czwartek, piątek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-VII i kl. II gimnazjum

30.04.2018

poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2.05.2018

środa

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.05.2018

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8.05.2018

wtorek

Spotkanie z rodzicami

1.06.2018

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 4.06.2018

poniedziałek

Wysłanie zawiadomień o ocenach niedostatecznych

15.06.2018

godz.15.00

piątek

Ostateczny termin ustalenia oceny rocznej

18.06.2018

poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.06.2018

poniedziałek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

22.06.2018

piątek

Zakończenie roku szkolnego