5a
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
przyroda
Bęczkowska
205
j.polski
Przybylska
26
j.niemiecki
Domańska-Nocoń
201
religia
Tasarz I.
207
j.niemiecki
Domańska-Nocoń
201
2.
8.55
j.niemiecki
Domańska-Nocoń
201
j.polski
Przybylska
26
g.w.
Osińska-Korczak
28
zaj.komp.
Osińska-Korczak
28
wf
Polak-Grudzińska
sg1
3.
9.50
j.angielski
Pstrucha
18
muzyka
Mielczarek
19
matematyka
Iwan
25
j.polski
Przybylska
109
j.polski
Przybylska
26
4.
10.45
j.polski
Przybylska
205
religia
Tasarz I.
22
j.angielski
Pstrucha
19
wf
Polak-Grudzińska
sg1
przyroda
Bęczkowska
205
5.
11.45
matematyka
Iwan
25
historia
Skibińska
207
j.polski
Przybylska
26
matematyka
Iwan
25
j.angielski
Pstrucha
26
6.
12.45
wf
Polak-Grudzińska
sg1
wf
Polak-Grudzińska
sg1
przyroda
Bęczkowska
205
plastyka
Deryngier
18
matematyka
Iwan
25
7.
13.40
    zaj.tech.
Pietrzyk
19
   
8.
14.35
         
9.
15.30