STYCZEŃ

L.p.

Nazwa

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Dzień Babci, Dzień Dziadka.

 

nauczyciele klas I - III

kl. I – III SP

2.

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej.

 

K. Pietrzyk

kl. I SP

3.

Audycja muzyczna „ Zapraszamy do Hiszpanii - flamenco” .

 

P. Mielczarek

 

4.

Bezpieczeństwo w sieci Internet.

 

J. Korczak, R. Kempa

 

5.

Wyjazd do Teatru Wielkiego.

 

E. Kierlik-Reszka

kl. IV-VI SP

kl. I-III G

6.

Bal karnawałowy.

 

świetlica

kl. I-III SP

7.

Konkurs historyczny „ Walka Polaków o Niepodległość w XIXw.”.

 

J.Skibińska

 

8.

Zabawa karnawałowa.

30 stycznia

wychowawcy

Samorząd Uczniowski

kl. IV – VI SP        kl. I – III G

9.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Samorząd Uczniowski

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.