Konkurs recytatorski „ Wiersze ku czci Niepodległej”- propozycje utworów

1.     Kazimierz Wierzyński „ Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny”

2.     Ignacy Krasicki „ Hymn do miłości ojczyzny”

3.     Stanisław Baliński „ Ojczyzna Szopena”

4.     Adam Mickiewicz  „ Pan Tadeusz”- epilog

5.     Adam Mickiewicz „ Pan Tadeusz”- Inwokacja

6.     Juliusz Słowacki „ Hymn”

7.     Juliusz Słowacki „ Hymn”(Bogarodzico)

8.     Juliusz Słowacki „ Rozmowa z Piramidami”

9.     Cyprian Kamil Norwid „ Moja piosnka”

10.       Cyprian Kamil Norwid „ Moja Ojczyzna”

11.       Władysław Bełza „Do polskiego chłopięcia”

12.       Władysłąw Bełza „ Ziemia rodzinna”

13.       Władysław Bełza „ Legenda o garści ziemi polskiej”

14.       Władysław Bełza „ W podziemiach Wawelu”

15.       Artur Oppman „ Krzyż Virtuti Militari

16.       Artur Oppman „ Rok 1918”

17.        Artur oppman „Alfabet wolnych dzieci”

18.       Władysław Broniewski „ Bagnet na broń”

19.       Ryszard Prymus „ Ojczyzna wolna”

20.       Leopold Staff „ Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”

21.       Antoni Słonimski „ Niepodległość”

22.       Antoni Słonimski „ Polska”

23.       Ludwik Wiszniewski  „Jedenasty listopada”

24.       Konstanty Ildefons Gałczyński „ Pieśń o fladze”

25.       Zbigniew Herbert „ Przesłanie pana Cogito”

26.       Jan Kasprowicz „ Rzadko na moich wargach”

27.       Jan Kochanowski fragmenty „ Odprawy posłów greckich”: „Wy , którzy pospolitą rzeczą władacie…”

28.       Jan Kochanowski  „O nierządne królestwo…”

29.       Krzysztof Kamil Baczyński „ Polacy”

30.  Krzysztof Kamil Baczyński *** (BYŁEŚ JAK WIELKIE, STARE DRZEWO)

31.  Krzysztof Kamil Baczyński *** (PIASKU, PAMIĘTASZ? ZIEMIO, PAMIĘTASZ? )

32.       Józef Mączka „Wstań, Polsko moja”

33.       Maria Konopnicka „ Ojczyzna”

34.       Maria Konopnicka „ Pieśń o domu”

35.       Maria Konopnicka „Tam w moim kraju”

36.       Tadeusz Różewicz „ Oblicze ojczyzny”

37.       Antoni Madej „ Łopocą zwycięskie sztandary”

38.       St. Kossuthówna „ Na mogiły rzucim kwiaty”

39.       Jerzy Żuławski „Do moich synów”

40.       Hanna Łochocka „Słowa ojczyste”

41.       J. Szczepkowski „Opowiedz nam ojczyzno”

42.       Ewa Skarżyńska „ Dla ojczyzny”

43.       Julian Tuwim „ Ojczyzna”

44.       Edward Słoński „ Ta co nie zginęła”

45.       Wincenty Pol „ Pieśń o ziemi naszej”

46.       Wanda Chotomska „ Twój dom”

47.        Joanna Białobrzeska „Moja mała Ojczyzna”

48.       Tadeusz Kubiak „ Tu wszędzie Polska”

49.       Wisława Szymborska ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej”

50.       Jan Lechoń ,,Legenda”

51.       Jan Lechoń ,,Przypowieść”

52.       Stanisław Ryszard Dobrowolski ,,Ojczyzna”

53.       Tadeusz Nowak ,, Ojczyzna”

54.       Tadeusz Nowak ,,***(,,Stoją gorzkie pagórki”)

55.  Asnyk Adam*** (,,DA BÓG KIEDYŚ ZASIĄŚĆ W POLSCE WOLNEJ”)

56.  Zygmunt Krasiński ,,NIM SŁOŃCE WEJDZIE, ROSA WYŻRE OCZY”