miniaturka

Organizatorami konkursu „BARWY NIEPODLEGŁOŚCI” byli wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach. Ogłoszony on został w październiku, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w listopadzie 2018 roku.

Celami konkursu było między innymi: uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; przybliżenie bogactwa historycznego ziemi ojczystej, budzenie wrażliwości historycznej; rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem; podkreślenie znaczenia takich wartości jak: wolność, niepodległość, patriotyzm; rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I– III szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 23 uczniów (kl. Ia- 7 prac, kl. Ib – 4 prace, kl. IIa – 5 prac, kl. IIb – 3 prace, kl. III – 4 prace). Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (np. wydarzenia, postacie, miejsca, symbole) w dowolnej technice plastycznej (farba, kredka, pastel, ołówek, kolaż, wycinanka, wydzieranka, stemple, grafika lub inne).

Oceny prac dokonała komisja powołana przez organizatorów konkursu. Kryteriami oceny były: zgodność z tematem konkursu oraz jego interpretacja, pomysłowość, twórcze

i oryginalne podejście do tematu, walory artystyczne i estetyczne pracy; samodzielność.

 

Zwycięzcami  konkursu  zostali:

I miejsce

TOMASZ  TRZCIŃSKI, kl. II b

II miejsce:

ADELA  GAJDA, kl. I a

NIKOLA  MILCZAREK, kl. I b

III miejsce:

JULIA  TROJAN, kl. II a

ZUZANNA  KOMÓR, kl. II a

ALEKSANDRA  WIŚNIEWSKA, kl. I b

 

WYRÓŻNIENIE:

JUSTYNA  SOBOŃ, kl. I a

NATAN  NOWAK, kl. III

MARIA  WOSZCZYK, kl. I a

ALICJA  CHRZONSZCZYK, kl. II a

 

Podziękowania za udział w konkursie otrzymali:

Klasa I „a”: Natalia Kowalczyk, Marta Grębowicz, Wiktoria Wołoszyn, Emilia Kuś

Klasa I „b”: Natalia Włodarczyk, Błażej Stępień

Klasa II „a”:  Maja Walenczyk, Kacper Kowalczyk

Klasa II „b”: Patryk Siewiera, Przemysław Marczyński

Klasa III : Malwina Graczyk, Zofia Kulbat, Alicja Wieczorek

 

                                                                                                           Iwona Deryngier