miniaturka

7 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania szkole imienia księcia Józefa Poniatowskiego.

Ceremonia rozpoczęła się od zorganizowanego przejścia orszaku z budynku szkolnego do kościoła na mszę św., podczas której Proboszcz Parafii Sulmierzyce, ksiądz Piotr Bednarz, dokonał poświęcenia sztandaru.

Po mszy delegacja uczniów udała się na pobliski cmentarz, by zapalić znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły, natomiast orszak przy dźwiękach muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sulmierzyc przemaszerował do szkoły. Tu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy oraz złożenie kwiatów. Następnie w hali sportowej prowadzący powitali zaproszonych gości (przedstawicieli Kuratorium Oświaty, przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, radnych, sołtysów, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół         i przedszkoli, sponsorów, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz  rodziców). Później przedstawiono prezentację dotyczącą historii szkoły w Sulmierzycach, którą przygotowała pani Justyna Skibińska.

Wśród zaproszonych gości była pani Krystyna Mazela-Kozłowska, córka dawnego kierownika szkoły, pana Jakuba Mazeli, która w krótkim wystąpieniu przybliżyła postać swojego ojca.Następnie przewodniczący Rady Gminy, pan Tadeusz Kruszyński odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej   w Sulmierzycach oraz wręczył Akt Nadania pani dyrektor

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie przez delegację rodziców sztandaru pani dyrektor, który następnie pani dyrektor przekazała uczniom. Potem nastąpił moment prezentacji sztandaru, złożenie uroczystego ślubowania przez przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli oraz po raz pierwszy odśpiewanie hymnu szkoły.

W dalszej części głos zabrali kolejno pani Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani Małgorzata Świątek–Słonina – Dyrektor Delegatury Kuratorium w Sieradzu, pan Gabriel Orzeszek – WójtGminy Sulmierzyce, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.

Na koniec oficjalnych uroczystości odbyło się krótkie przedstawienie przybliżające postać księcia Józefa Poniatowskiegow wykonaniu uczniów szkoły pod czujnym okiem polonistek: pani Katarzyny Kulbat, pani Eweliny Przybylskiej oraz pani Agnieszki Zięba).

Ostatnim punktem imprezy było zaproszenie wszystkich zebranych na poczęstunek, złożenia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej oraz zwiedzanie szkoły.