miniaturka

             „Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków.”

Jan Amos Komeński

                    4 października 2019r. uczniowie klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach wyjechali
na wycieczkę do Zabrza, Tarnowskich  Gór i Częstochowy.   Głównym celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego
w Teatrze Nowym w Zabrzu. Dramat Słowackiego to lektura obowiązkowa
przed egzaminem ósmoklasisty. Z uwagi na to bardzo cenne wydaje się skonfrontowanie wiedzy  oraz wyobrażeń uczniów na temat dzieła z  wizją reżysera
i aktorów grających na scenie.

Budujący jest fakt, że uczniowie znający treść dramatu zwracają uwagę na postaci
i wydarzenia, które inaczej ukazane zostały w książce, a inna jest ich interpretacja sceniczna. Ósmoklasiści i  siódmoklasiści stawiają pytania po obejrzeniu spektaklu, m.in.: „Dlaczego nie było Filona?”, „Dlaczego nie ukazano Gralona?”, „Gdzie nóż
ze śladami trucizny, którym bohaterka kroi chleb?”, itp.  Potrafią wyrazić opinie
na temat przedstawienia. Jest to znak, że sztuka skłania do myślenia.   Pozwala  utrwalić wiedzę  dotyczącą treści i wymowy „Balladyny”  jako  jednej
z wielu lektur, ale uczy też, czym jest  adaptacji sceniczna i jaka jest jej rola..

Oprócz tego uczniowie mieli okazję zwiedzić Zabytkową Kopalnię Srebra
w Tarnowskich Górach, a tym samym poznać fragment Górnego Śląska i  tajniki pracy górników pod ziemią. Na zakończenie uczestnicy wycieczki skorzystali
z  zasłużonego  relaksu w parku trampolin w Częstochowie. Tam mogli do woli wspinać się i pokonywać liczne przeszkody na trasie parku  linowego, a także  wyskakać się na trampolinach.

Do domów wrócili uczniowie około godziny 22.00. Byli zmęczeni, ale, jak zapewniali, wycieczkę uważają za udaną.

Katarzyna Kulbat