Mój przyjaciel Miś

Pluszowy miś jest towarzyszem dzieci i dorosłych. Jest przyjacielem i powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Nikt nie wątpi w to, że miś to najmilsza zabawka. Jest on też bohaterem wielu książek i filmów dla dzieci. Mimo coraz bardziej atrakcyjnych i nowoczesnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo: „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś.”

Dlatego też opiekunki świetlicy wraz z nauczycielem bibliotekarzem 27 listopada 2019 roku zorganizowały w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach Szkolny Konkurs Recytatorski „Mój przyjaciel Miś” dla klas młodszych.

Głównymi celami konkursu było:

  • włączenie się w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
  • przybliżenie młodemu odbiorcy poezji i prozy dziecięcej oraz jej autorów,
  • uwrażliwienie na piękno słowa poetyckiego,
  • doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • uczenie zdrowej rywalizacji i integracja uczniów.

Jury w składzie: pani Anita Wawrzyniak – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach, pani Maria Kozłowska – emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pani Alina Wiśniewska-Kmak – logopeda, w ocenie recytowanych wierszy  brało pod uwagę: trafny wybór utworu, opanowanie pamięciowe tekstu, ogólny wyraz artystyczny, kulturę słowa (postawa recytatora, strój, rekwizyt) i przyznało następujące miejsca:

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Kornelia Jasek, kl. Ib

II miejsce – Maja Toma, kl. Ia

III miejsce – Zuzanna Mączyńska, kl. Ia

W kategorii klas drugich:

I miejsce – Oliwier Brożyna, kl. IIb

II miejsce – Natalia Zimowska, kl. IIa

III miejsce (ex aequo) – Adela Gajda, kl. IIa oraz Nikola Milczarek, kl. IIb

     Pozostałym uczestnikom jury przyznało wyróżnienia. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.