miniaturka

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 2021/2022

znajduję się w zakładce:

Nabór uczniów do klas pierwszych.