Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach uczestniczy w III etapie projektu
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”,
współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

Sala lekcyjna „pierwszaków” została wyposażona w pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu inteligencji: językowej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, ruchowej, muzycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Osiem rodzajów inteligencji wyróżnił u ludzi Howard Gardner, według którego poszczególne zdolności ujawniają się w okresie wczesnoszkolnym i należy je już wtedy stymulować.
Dzieci, poprzez specjalnie dobrane formy aktywności, w toku zajęć dodatkowych rozwijają różne rodzaje inteligencji.

Jak rozwijać i wzmacniać inteligencję językową:
-opowiadać coś często, np. bajki lub różne zdarzenia,
-stosować gry rozwijające pamięć z nazwami miejsc,
-układać puzzle i rozwiązywać gry ortograficzne,
-czytać opowiadania i humorystyczne satyry,
-pisać opowiadania,
-pisać dzienniki,
-robić wywiady,
-wydawać gazetkę szkolną,
-organizować dyskusje i debaty,
-pisać na komputerze.

Aby rozwinąć i wzmocnić inteligencję matematyczno-logiczną należy:
-rozwiązywać gry matematyczne,
-eksperymentować z cyframi i liczbami,
-zajmować się grami kształcącymi rozwiązywanie problemów logicznych,
-przedstawiać fakty w sposób logiczny i uporządkowany,
-eksperymentować ze zgadywaniem,
-połączyć i wpleść matematykę i organizację do innych przedmiotów,
-zorganizować i uporządkować miejsce do nauki,
-podchodzić do każdego zadania po kolei, krok po kroku,
-myśleć na zasadzie dedukcji,
-używać komputerów do obliczeń.

Jak rozwinąć i wzmocnić inteligencję muzyczną:
-naucz się grać na instrumencie,
-ucz się piosenek,
-ucz się na podkładzie muzyki barokowej,
-gimnastykuj się przy muzyce,
-zapisz się do chóru lub zespołu muzycznego,
-komponuj,
-wplataj muzykę do nauki innych przedmiotów,
-zmieniaj swój humor i nastrój za pomocą muzyki,
-włącz muzykę do relaksacji,
-ucz się np. tabliczki mnożenia, wierszy itp., poprzez rytmiczne rapy lub marsze,
-komponuj muzykę na komputerze.

Jak rozwijać i wzmocnić inteligencję wizualno-przestrzenną:
-używaj obrazów do uczenia się i zapamiętywania,
-rób kreatywne bazgrołki na czym popadnie,
-rysuj diagramy, mapy,
-poświęć czas na wyobrażanie sobie i kreowanie wewnętrznych obrazów,
-oglądaj filmy i rób swoje,
-porozwieszaj plakaty i obrazy w miejscu poświęconym na naukę,
-zmieniaj często miejsca w pokoju, w którym się uczysz, aby widzieć wszystko z szerszej perspektywy,
-zaplanuj swoje zajęcia w rocznych kalendarzach/planszach przypiętych na widocznym miejscu na ścianie,
-podkreślaj ważne informacje na kolorowo,
-skupiaj ważne informacje w kolorowych grupach o różnych kształtach,
-używaj grafiki komputerowej.

Jak rozwijać i wzmocnić inteligencję ruchową:
-ucz się poprzez ruch ciała, czyli poprzez ćwiczenia fizyczne kodujące informacje w ciele,
-ucz się tańcząc i chodząc,
-zamieniaj się w aktora i „odgrywaj” materiał do nauczenia,
-zmieniaj pozycję i organizuj częste przerwy,
-wkomponuj i zaplanuj ruch do nauki każdego przedmiotu; powtarzaj w pamięci materiał do nauczania podczas spaceru, pływania, tańca, biegu, rób, klej, składaj modele maszyn; układaj lego; zajmij się robótkami ręcznymi,
-naucz się stosować gimnastykę do osiągnięcia koncentracji,
-chodź na wycieczki,
-ucz się z kimś, kto może odgrywać i bawić się z tobą w teatr,
-ucz się na pamięć, klaszcz w ręce, pstrykaj palcami, chodząc, skacząc, wspinając się.

Jak rozwinąć i wzmocnić inteligencję interpersonalną:
-ucz się w grupie,
-rób częste przerwy na pogaduszki,
-ucz się w parach,
-wplataj wszystkie umiejętności porozumiewania się w proces uczenia się,
-zorganizuj naukę wszystkich przedmiotów tak, by włączyli się do tego koledzy,
-pytaj, jeżeli nie wiesz,
-ucz się sam, ucząc innych.