miniaturka

W warsztatach prowadzonych przez Leszka Korzenieckiego – instruktora terapii uzależnień wzięli udział uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach oraz klas III gimnazjum. Prelegent przedstawił młodzieży zagrożenia związane z zażywaniem środków psychoaktywnych. Innowacyjną formą przekazu wiedzy na temat używek był występ Piotra „Poisona” Plichty – muzyka, rapera, autora profilaktycznego projektu „Jedno Życie”, dotyczącego przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży.
Podczas spotkania młodzież usłyszała przesłanie dotyczące zapobieganiu przyczynom przestępczości jakimi są przemoc, agresja i cyberprzemoc. Spotkanie zawierało treści prewencyjne i przestrzegające przed konsekwencjami zażywania substancji psychoaktywnych. O swoim życiu, historii młodzieńczych lat, opowiadał zebranym Piotr „Poison” Plichta – raper. Oprócz wypowiadanych treści nie zabrakło też muzyki, a w niej słów, nad którymi warto się zatrzymać.
Podczas spotkania poruszane były tematy związane z używkami powodującymi negatywne skutki dla zdrowia, a także agresją i przemocą, jako głównymi czynnikami sprzyjającymi generowaniu zachowań ryzykownych.
Zarówno Piotr Plichta jak i Leszek Korzeniecki przekazali uczniom ogromną wiedzę na temat uzależnień i dali wiele wskazówek, , jaką drogę wybrać, aby nie popełniać ich błędów i nie stracić „jednego życia”.
„Nigdy nie daj  wmówić sobie, że jesteś przegrany…”
Spotkanie okazało się bez wątpienia niezwykle wartościowe, zarówno dla młodzieży jak i opiekunów. Odbyło się 5 marca 2019 roku i zostało sfinansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach. Inicjatorkami profilaktycznego przedsięwzięcia były Aleksandra Brożyna i Kamila Rzeszowska – pedagodzy szkolni.

Aleksandra Brożyna i Kamila Rzeszowska