Nabór uczniów do klas pierwszych.

Wniosek/zgłoszenie i zapisy znajdują się w poniższych linkach:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ