Podręczniki 2020/2021

Wszystkie podręczniki dostępne będą

w bibliotece szkolnej.
Zakupić należy tylko podręczniki do nauki religii dla klas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

oraz ćwiczenia do nauki języka niemieckiego

w klasach IV, V, VI

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII