W roku szkolnym 2023/2024

uczniowie będą ubezpieczeni w TUZ
Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Składka wynosi 60 zł (suma ubezpieczenia 45 000 zł).
Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać
do 29 września 2023 roku.

Link do strony dostępny jest poniżej:

ZGŁOSZENIE SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) ORAZ KOSZTÓW LECZENIA

1 2 3