Lp.

Przedmiot

Nauczyciel

1

J. polski

 Agnieszka Zięba

 Ewa Małecka

 Katarzyna Kulbat

2

J. niemiecki

 Iwona Domańska-Nocoń

 Katarzyna Kulbat

3

J. angielski

 Aleksandra Smolarek

 Beata Gaik

 Edyta Kierlik–Reszka

 Aneta Pstrucha

4

Historia

 Justyna Skibńska

 Aneta Górazda

5

Wiedza o społeczeństwie

 Justyna Skibńska

 Aneta Górazda

6

Matematyka

 Nina Iwan

 Dorota Hejduk

 Małgorzata Świątkowska

7

Biologia

Przyroda

 Krystyna Szwed

8

Geografia

Justyna Skibińska

9

Fizyka

 Grzegorz Krystaszek

10

Chemia

 Grzegorz Krystaszek

11

Wychowania fizyczne

 Sylwia Polak–Grudzińska

 Jan Świątkowski

12

Informatyka

Jolanta Osińska-Korczak 

Ewa Małecka

13

Technika

 Iwona Deryngier

 Dorota Hejduk

14

Plastyka

 Iwona Deryngier

 Agnieszka Zięba

15

Muzyka

 Paweł Mielczarek

16

Religia

 Iwona Tasarz

 Łukasz Mozler

17

Edukacja wczesnoszkolna

 Ewa Kluczna

 Joanna Wiśniewska

 Dorota Kudlińska

 Teresa Musiał

 Aleksandra Brożyna

 Klaudia Herubin

 Ewa Krupska

18

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Aneta Górazda

19

Wychowanie do życia w rodzinie

 Justyna Skibińska

 Katarzyna Kulbat

20

Biblioteka

 Krystyna Pietrzyk

21

Świetlica

 Aneta Pstrucha

Dorota Hejduk

 Paweł Mielczarek

Iwona Deryngier

Jolanta Osińska-Korczak

 Klaudia Herubin

22

Psycholog

 Olga Majewska

23

Pedagog

 Aleksandra Pazera

24

Logopeda

 Katarzyna Kulbat