W roku szkolnym 2019/2020

uczniowie będą ubezpieczeni w PZU
Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Składka wynosi 40 zł (suma ubezpieczenia 10 000 zł).
Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać
do 13 września 2019 roku u wychowawcy.