Filmik z prac plastycznych dzieci – “Ulubiony miś – bohater literacki”.