miniaturka

„Będąc książek przyjacielem, przeżyjesz pięknych przygód wiele”

– Pasowanie na Czytelnika

      9 lutego w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas I. Uroczystość ta już na stałe wpisała się do kalendarza imprez szkolnych.

     Głównym celem spotkania było zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

     Specjalnie na tę okazję chętni uczniowie z klas IIb, IIIb i IVa przygotowali część artystyczną. Najmłodsi mogli wysłuchać wierszy i piosenek związanych z biblioteką i książką. Ponadto uczniowie musieli zmierzyć się z zagadkami, które sprawdzały ich wiedzę ze znajomości treści najpopularniejszych bajek i baśni. Następnie w obecności pani dyrektor, nauczyciela bibliotekarza oraz swoich wychowawców, skupieni i poważni uroczycie przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

    Po przyrzeczeniu pierwszoklasiści zostali symbolicznie „pasowani” przez Królową Książkę i przystąpili do wypożyczeń.

     Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe  dyplomy, zakładki oraz książki ”Pierwsze abecadło” w ramach społecznej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mała książka – wielki człowiek.” Upominki te będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.

     Życzymy  naszym  najmłodszym  czytelnikom, aby  biblioteka  stała się  od  tej  pory ich  ulubionym  miejscem  spędzania  wolnego czasu, a czytane książki przynosiły radość i wzruszenie.

Krystyna Pietrzyk