miniaturka

Dnia 31 marca bieżącego roku chętni uczniowie naszej szkoły z klasy 3a i 3b przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego OLIMPUSEK. W konkursie wzięło udział łącznie 13 uczniów. Olimpiada była dla nich doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy ze znajomości słownictwa i podstawowych zwrotów z języka angielskiego na poziomie klasy trzeciej. Test pisemny zawierał 21 pytań o różnej skali trudności. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne testu, niewątpliwie, zainteresowało młodych uczniów i zachęciło ich do pogłębiania swojej wiedzy.

Testy po wypełnieniu zostały przesłane do siedziby Olimpusa. Do dnia 17 maja 2022 roku organizator zobowiązał się do przekazania wyników i nagród.

Dziękuję uczniom za odwagę i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.

 

nauczyciel współorganizujący olimpiadę

Beata Gaik