miniaturka

REGULAMIN KONKURSU

„Moja kartka świąteczna – Wielkanoc 2023”

 

Cele konkursu:

 • Pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych.
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastyczno – technicznych jako środka wypowiedzi artystycznej.
 • Rozwijanie pomysłowości, wyobraźni, kreatywności, uzdolnień manualnych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań.
 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych artystycznie.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
 • Format i technika:dowolne.
 • Kartki powinny zawierać miejsce na wpisanie lub wklejenie życzeń (prosimy uczestników konkursu, aby ich nie wpisywali).
 • Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez uczniów.
 • Każdy z autorów może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.
 • Prace muszą być opisane (osobna karteczka dołączona do kartki spinaczem, prosimy nie podpisywać prac na odwrocie kartki):imię i nazwisko, klasa.
 • Prace należy dostarczyć 04.20223.do nauczyciela plastyki, Iwony Deryngier.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych :uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV– VIII.
 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów:nawiązanie do tradycji wielkanocnej; dobór i wykorzystanie materiałów; ogólne wrażenie artystyczne; oryginalność i pomysłowość prac; wkład pracy; estetyka wykonania; samodzielność w wykonaniu pracy.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowe oceny z techniki (lub plastyki) oraz dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2023 roku.

 

Organizator: