miniaturka

Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów ósmoklasisty odbędzie się

w dniu 3 lipca 2024r. w godz. 11.00 – 14.00.