Edukacja informatyczna, informatyka, technika, plastyka, muzyka