Regulamin rekrutacji do pobrania w poniższym linku:

REGULAMIN REKRUTACJI Sulmierzyce

Erasmus+ Grecja 2023 – part 1

Erasmus+ Grecja 2023 – part 2

Erasmus+ Grecja 2023 – part 3

Erasmus+ Grecja 2023 – part 4

Erasmus+ Grecja 2023 – part 5

Erasmus+ Grecja 2023 – part 6

Erasmus+ Grecja 2023 – part 7

Erasmus+ Grecja 2023 – part 8

 

Erasmus+ Grecja 2023 – part 9

Prezentacje naszych uczniów GRECJA 2023

 

Pokora Cyprian i Zawisza Leon

Perczak Emilia

Masłowski Kamil

Jan Marcel Bartosz

 

Czego nauczyli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach w czasie pobytu
w Grecji w ramach projektu Erasmus +

Dzień 1

 • Podejmujemy pierwsze próby porozumiewania się po angielsku- bierzemy udział
  w grze terenowej i poznajemy okolicę.
 • Zdobywamy wiedzę o greckiej przyrodzie, poznajemy ukształtowanie terenu, klimat. roślinność.
 • Uczymy się podstawowych słów w języku greckim- potrafimy się przywitać, pożegnać, podziękować za coś.

Dzień 2

 • Umiemy rozpoznać grecką muzykę.
 • Znamy podstawowe kroki greckich tańców narodowych.

Dzień 3

 • Wiemy, jak wygląda grecki system szkolnictwa.
 • Rozmawiamy z koleżankami i kolegami z Grecji- pokonujemy bariery językowe
  i poznajemy się nawzajem.

Dzień 4

 • Poznajemy walory zdrowotne ekologicznej roślinności z  Olimpu, m.in. gojnika.
 • Zbieramy informacje i materiały graficzne celem przygotowania treści na profile internetowe.

Dzień  5

 • Uczestniczymy w prowadzonej w języku angielskim lekcji dotyczącej ekologii.
 • Pogłębiamy wiedzę dotyczącą procesów ekologicznych.
 • Poznajemy terminy z zakresu ekologii o ochrony klimatu.
 • Wzbogacamy wiedzę dotyczącą obiegu wody w przyrodzie i znaczenia lasów.
 • Zabieramy głos w dyskusji na temat zachowań proekologicznych.
 • Poszerzamy zakres używanego słownictwa.

Dzień 6 i 7

 • Wzbogacamy wiedzę z geografii, biologii i historii w czasie podziwiania Meteorów.
 • Poznajemy sztukę tworzenia ikon.
 • Zbieramy informacje i materiały graficzne celem przygotowania treści na profile internetowe.

Dzień 8

 • Uczestniczymy w plastyczno- technicznych zajęciach z ekologii.
 • Wykonujemy plakat lub ulotkę na temat  zachowań ekologicznych.
 • Tworzymy „cuda z recyklingu”, a więc dajemy drugie życie przedmiotom przeznaczonym do wyrzucenia.
 • Uczestniczymy w grze terenowej- „Jesteśmy eko!”. Przeprowadzamy wywiad
  z Grekami na temat ich sposobów na dbanie o środowisko.
 • Identyfikujemy i nazywamy rośliny i zwierzęta na podstawie zdjęć.
 • Rozpoznajemy symbole recyklingu i opowiadamy o sposobach recyklingu różnych materiałów.
 • Poszukujemy śladów zwierząt i dokumentujemy je.

Dzień 9

 • Doskonalimy nasze kompetencje językowe, rozmawiamy z rówieśnikami z greckiej szkoły po angielsku.
 • Poznajemy Canvę- platformę do projektowania graficznego.
 • Wykonujemy w Canvie prezentacje dotyczące pobytu w Grecji.
 • Tworzymy materiały ( notatki, zdjęcia, rysunki) dotyczące poznanych miejsc.

 

Nasze cuda z recyklingu, czyli plastyczno – techniczne zajęcia z ekologii, Grecja 2023