Historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa