miniaturka

Za pośrednictwem „Skrzynki …” udostępniamy Państwu możliwość anonimowego kontaktu ze szkołą.

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

  W tym celu zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy „Anonimową Skrzynkę na Sygnały”, do której można zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole. Informacje przekazywane w ten sposób będą miały na celu zapobieganie  ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.

„Anonimowa Skrzynka na Sygnały”

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych: