miniaturka

POKAZ HISTORYCZNY  GRUPY ARTYSTYCZNEJ

„REKONSTRUKTO” – „ WRZESIEŃ 1939”

Dnia 6 grudnia 2019roku naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała zebranym widzom pokaz historyczny pod tytułem „Wrzesień 1939”, pod hasłem „ O tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.  Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Zaprezentowano także musztrę i sprzęt bojowy.  Duże zainteresowanie wzbudził czas zakładania maski przeciwgazowej – … tu uczniowie mieli problem z podaniem prawidłowego czasu, jaki mieli żołnierze w sytuacji zagrożenia. Jednak udało się to uczniom naszej szkoły.  Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie wykazali się  dużym  sprytem i doskonałym czasem wykonania tego zadania.   Po zakończonym pokazie chętni mogli osobiście obejrzeć  repliki broni, sprawdzić jak ciężki był to sprzęt, przymierzyć mundur żołnierski, mogli także zadawać pytania prowadzącym, by pogłębić swoją wiedzę historyczną.

                                                                                          Aleksandra Brożyna