miniaturka

Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny na stronie KRUS (krus.gov.pl)

znajdują się pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/