miniaturka

Prace techniczne klasy III b pt. ” Jezioro w słoiku”.