miniaturka

Dnia 22 marca 2022 roku, po raz drugi w SP im. ks. J. Poniatowskiego w Sulmierzycach,  odbyło się Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego i Niemieckiego. W konkursie wzięło udział łącznie 31 uczniów, z klas VII i VIII ze SP w Sulmierzycach, Bogumiłowicach  i Dworszowicach Pakoszowych. Zadaniem uczniów było poprawne zapisanie tekstu ze słuchu, odczytanego przez nauczyciela. Poziom językowy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany, o czym świadczą uzyskane wyniki oraz przyznane wyróżnienia. O zajętym miejscu decydowało popełnienie jak najmniejszej liczby błędów ortograficznych.

Po sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele języków obcych (p. Edyta Kirlik – Reszka, p. Beata Gaik, p. Angelika Błasiak, p. Marita Pazera – j. angielski

oraz p. Iwona Domańska – Nocoń i Agnieszka Maciaszek – j. niemiecki),wyłoniła laureatów dyktand.

 

W gronie zwycięzców II Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego znaleźli się:

I miejsce – Kamil Witkowski (klasa 8, SP w Dworszowicach Pakoszowych)

II miejsce – Zofia Krawczyk (klasa 7b, SP w Sulmierzycach)

III miejsce – Bruno Rogalski (klasa 8, SP w Bogumiłowicach)

IV miejsce – Szymon Szymański (klasa 7, SP w Dworszowicach Pakoszowych) – wyróżnienie

Najwyższe wyniki w II Międzyszkolnym Dyktandzie z Języka Niemieckiego uzyskali:

I miejsce – Alicja Kulbat (klasa 8b, SP w Sulmierzycach)

II miejsce – Zofia Krawczyk (klasa 7b, SP w Sulmierzycach)

III miejsce – Tatiana Soboń (klasa 8, SP w Bogumiłowicach)

IV miejsce – Emilia Wypych ( klasa 7b, SP w Sulmierzycach) – wyróżnienie

IV miejsce – Michał Zalewski (klasa 7, SP w Bogumiłowicach) – wyróżnienie

Uczniowie ci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy podziękowania i słodką niespodziankę.

Wszystkim uczestnikom dyktanda serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce języków obcych.

                                                                Organizatorzy konkursu: nauczyciele języków obcych