miniaturka

Dnia 30 marca 2022 roku w SP im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUS. W konkursie wzięło udział łącznie 24 uczniów z klas V-VIII. Zadaniem uczniów było wypełnienie testu wielokrotnego wyboru, sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość funkcji językowych, słownictwa i gramatyki z zakresu języka angielskiego. Testy zawierały pytania o różnej skali trudności i były dostosowane do podstawy programowej na poziomie danej klasy.

Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi zostały przesłane pocztą do siedziby organizatora konkursu. Do dnia 23 maja 2022 roku Olimpus zobowiązał się do przekazania wyników konkursu i nagród.

Olimpiada Języka Angielskiego to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chciałby rozwijać swoje umiejętności językowe oraz wiedzę na temat państw anglojęzycznych, dlatego już teraz  zachęcam wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

 

nauczyciel współorganizujący olimpiadę

Beata Gaik