miniaturka

20 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach  odbyła się kolejna edycja  Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim  „Nie taki język straszny”. Jest to wydarzenie organizowane co roku, ale w dwóch ostatnich latach pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie rywalizacji. Konkurs stanowi doskonałą okazję, aby powtórzyć sobie wiadomości z gramatyki języka polskiego przed kartkówką lub sprawdzianem, a także  usystematyzować wiedzę dotyczącą zagadnień językowych przed egzaminem ósmoklasisty. Organizatorom- nauczycielom języka polskiego- zależy na tym, by rozbudzić i rozwinąć wśród uczniów zainteresowanie językiem polskim i  zwrócić ich uwagę na piękno mowy ojczystej oraz  zagadnienia związane z jej poprawnością. W tym roku do konkursu zgłosiło się 22 uczniów z klas VII i VIII.

Prezentowali oni wyrównany poziom. Gratulujemy nie tylko laureatom i wyróżnionym, ale wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Laureaci:

1. miejsce – Alicja Kulbat kl. VIIIb- 50 p.

2. miejsce- Maja Gorzoń- kl. VIIIb- 48 p.

3. miejsce- Oliwia Filipiak- kl. VIIIb- 45 p.

Wyróżnienia:

Weronika Wiśniewska- kl. VIIIb- 42 p.

Emilia Wypych- kl. VIIb- 41 p.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom, zapraszamy do udziału
w kolejnych konkursach!

 

Organizatorki konkursu- nauczycielki języka polskiego