Jak co roku absolwenci przed opuszczeniem murów naszej szkoły zostawiają po sobie zieloną pamiątkę. Tegoroczni ósmoklasiści również nie zawiedli,

zakupili oraz własnoręcznie wkopali drzewka na placu szkolnym.