SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

         „Nie możesz realnie? Adoptuj wirtu@lnie …”

 

Organizatorami Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Nie możesz realnie? Adoptuj wirtu@lnie …” byli wychowawcy klas IV – Iwona Deryngier i  Katarzyna Kulbat. Konkurs to jeden z etapów realizowanej w bieżącym roku szkolnym innowacji pedagogicznej pt. „Do serca przytul psa, weź na kolana kota…”,  polegającej na wirtualnej adopcji zwierzaka.

 Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej promującej wirtualną adopcję zwierzaka (forma – plakat). Promowanie wolontariatu w formie wirtualnej adopcji zwierzaka (przygarnięcie bezdomnego zwierzaka „na odległość”); uwrażliwienie uczniów na krzywdę wyrządzaną zwierzętom, wyrabianie gotowości do niesienia pomocy potrzebującym; popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi artystycznej; rozwijanie pomysłowości, wyobraźni, kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci; poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań; promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych artystycznie – oto główne cele konkursu. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – VIII. Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz  klasy IV – VIII. Oceny prac dokonała komisja powołana przez organizatorów konkursu: p. Maria Nicpoń, p. Ewa Małecka, p. Paulina Tasarz według następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem konkursu, materiały użyte do wykonania pracy, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość prac,  wkład pracy, estetyka wykonania, samodzielność w wykonaniu pracy.

Uczniowie wyróżnieni w konkursie:

KATEGORIA KLAS I – III:

I miejsce – Aleksandra Deryngier, kl. IIIb

II miejsce – Filip Paśnik, kl. IIIb

III miejsce – Kornelia Jasek, kl. IIIb

KATEGORIA KLAS V – VIII:

 

I miejsce – Emilia Wypych, kl. VIIb i Oliwier Brożyna, kl. IVb

II miejsce – Julia Duda, kl.Vb

III miejsce – Natalia Włodarczyk, klasa IVb i Nikola Zduńska, klasa VIIb

Wyróżnienie – Zofia Kulbat, kl. VI, Alicja Chrzonszczyk, kl. Va i Julia Grabowiecka, kl. VI

 

                                                                                  Organizatorzy: I. Deryngier, K. Kulbat