miniaturka

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KARTKA URODZINOWA DLA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO”

 

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach

 

Cele konkursu:

 • Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności Patrona naszej szkoły, księcia Józefa Poniatowskiego.
 • Uczczenie 260 rocznicy urodzin księcia Józefa Poniatowskiego.
 • Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastyczno – technicznych jako środka wypowiedzi artystycznej.
 • Rozwijanie pomysłowości, wyobraźni, kreatywności, uzdolnień manualnych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań.
 • Zachęcenie do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym naszej szkoły.
 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych artystycznie.

 

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs organizowany jest z okazji 260 rocznicy urodzin księcia Józefa Poniatowskiego.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki okolicznościowej, dedykowanej Patronowi naszej szkoły.
 • Kartka musi zawierać:

–  dedykację słowną, np. „Dla księcia Józefa Poniatowskiego”,

– życzenia, wyrazy wdzięczności lub osobiste refleksje związane z Patronem,

– elementy ozdobne.

 • Format:A3 lub A4.
 • Technika: dowolna płaska (np. ołówek, kredka, farby plakatowe,akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage, wydzieranka, wyklejanka).
 • Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez uczniów.
 • Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 • Praca musi być opisana (na odwrocie kartki: imię i nazwisko, klasa).
 • Pracę należy dostarczyć do 28.04.2023r. do nauczyciela plastyki, Iwony Deryngier.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Kryteria oceny prac:

 • Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych : uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV– VIII.
 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem; samodzielność w wykonaniu pracy; dobór i wykorzystanie materiałów; poprawność ortograficzna i gramatyczna; ogólne wrażenie artystyczne; oryginalność i pomysłowość prac; wkład pracy; estetyka wykonania.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowe oceny z techniki (lub plastyki) oraz dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2023 roku.

 

 

                                                                                                                                                                                       Organizator:   

Szkoła Podstawowa księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach