miniaturka

Dnia 2 czerwca 2023 roku, po raz trzeci w SP im. ks. Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach,  odbyło się Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego i Niemieckiego. W konkursie wzięło udział łącznie 22 uczniów, z klas VII i VIII ze SP w Sulmierzycach, Bogumiłowicach  i Dworszowicach Pakoszowych. Zadaniem uczniów było poprawne zapisanie tekstu ze słuchu, odczytanego przez nauczyciela. Poziom językowy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany, o czym świadczą uzyskane wyniki oraz przyznane wyróżnienia. O zajętym miejscu decydowało popełnienie jak najmniejszej liczby błędów ortograficznych. Po sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele języków obcych (p. Edyta Kierlik – Reszka, p. Beata Gaik, p. Marita Leszczyk –   j. angielski oraz p. Iwona Domańska – Nocoń i p. Ewa Soboń – j. niemiecki),wyłoniła laureatów dyktand.

III Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego

I miejsce – Zofia Krawczyk (klasa 8b, SP w Sulmierzycach)

II miejsce –  Szymon Szymański (klasa 8, SP w Dworszowicach Pakoszowych)

III miejsce – Emilia Wypych (klasa 8b, SP w Sulmierzycach)

III Międzyszkolnym Dyktandzie z Języka Niemieckiego 

I miejsce – Emilia Wypych (klasa 8b, SP w Sulmierzycach)

II miejsce – Michał Zalewski (klasa 8, SP w Bogumiłowicach)

III miejsce – Zofia Krawczyk (klasa 8b, SP w Sulmierzycach)

Uczniowie ci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy podziękowania i słodką niespodziankę.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce języków obcych.

 

 

                                                                Organizatorzy konkursu: nauczyciele języków obcych