miniaturka

Lekcja pierwszej pomocy w szkole to dla wielu uczniów pierwsza okazja do bezpośredniego zetknięcia się z ratownictwem medycznym.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Sulmierzyc wiedzą jak zrobić dobre wrażenie nawet na sceptycznie nastawionych uczniach
i zachęcić ich do aktywnej nauki umiejętności ratujących zdrowie i życie.
Propagowanie profilaktyki ochrony życia to jedna z wielu misji miejscowych strażaków. To niezwykle ważne, by młody człowiek nie bał się udzielać pomocy w kryzysowych sytuacjach.

W dniu 19 stycznia 2024 roku uczniowie klas V a i V b Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach wzięli udział w pokazowej lekcji pierwszej pomocy przeprowadzonej przez strażaków OSP z Sulmierzyc. Głównym celem zajęć było przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zagrożeń z tym związanych
i sposobów ich unikania. Prowadzący dzielili się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Przestrzegali uczniów przed niebezpiecznymi sytuacjami i zachowaniami, jakie mogą spotkać w swoim otoczeniu i codziennym życiu. Ważną częścią zajęć były ćwiczenia praktyczne. Uczniowie mieli do dyspozycji specjalne fantomy imitujące człowieka, by pod czujnym okiem strażaków prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie uczniowie ćwiczyli ułożenie człowieka w pozycji bocznej bezpiecznej. Zostali także zapoznani z obsługą automatycznego defibrylatora przeznaczonego do stosowania u osób, u których doszło do zatrzymania krążenia i oddechu.

Serdecznie dziękujemy strażakom za poświęcony czas i zaangażowanie w prowadzeniu zajęć.
Niech te lekcje staną się tradycją naszej szkoły, bo jak pokazuje rzeczywistość, wiedza
o udzielaniu pierwszej pomocy jest bardzo potrzebna i może komuś uratować życie.