miniaturka

Zajęcia kreatywne w klasie IIIa.

Wykonanie pracy technicznej pt. „Bakteria Skarpetolla”,
polegająca na wykonaniu bakterii wg własnego pomysłu przy użyciu guzików, koralików,
wstążek oraz skarpety.