miniaturka

      W dniu 22 maja klasa VIb naszej szkoły uczestniczyła trzygodzinnych  zajęciach z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie poprowadził starszy szeregowy Filip Grabski- instruktor z 93 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łasku.
Zasadniczym celem zajęć było podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Szkolenie łączyło teorię i praktykę oraz  zawierało treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej.
Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Ich nadrzędnym założeniem było przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny dla uczniów.